Tư Vấn Đầu Tư Đầu cơ trong giai đoạn đô thị hóa.

Tập Lái
14/1/20
14
2
0
26
Xác nhận
confirm
Một trong những mặt trái đó là việc giá bất động sản nhiều nơi đang bị đẩy lên cao hơn giá trị thật rất nhiều lần bởi sự đầu cơ ồ ạt.
Bong bóng liệu có đang bùng phát một cách mạnh mẽ.
 
Chỉnh sửa cuối: