Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
anhphat nói:
dung_gialai nói:
anhphat nói:
CơTạo_Mobile nói:
Ồ cũng mai EGLA không sử dụng castrol
Ủa sao hum bữa bẩu xài castrol 20-50 cho máy nó im, bi chừ lại nói vại
21.gif
Bỏ Castrol 9 tháng rồi từ hôm bị lão chích cho 1 mủi đó ... hiện nay đang xài 10w 40 Total
Yên tâm, GLA hàng của LHQ thì dầu não cũng chơi tuốt luốt hết, Neptune hay Tường An quất luôn :D
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
Ontuhily nói:
anhphat nói:
dung_gialai nói:
anhphat nói:
CơTạo_Mobile nói:
Ồ cũng mai EGLA không sử dụng castrol
Ủa sao hum bữa bẩu xài castrol 20-50 cho máy nó im, bi chừ lại nói vại
21.gif
Bỏ Castrol 9 tháng rồi từ hôm bị lão chích cho 1 mủi đó ... hiện nay đang xài 10w 40 Total
Yên tâm, GLA hàng của LHQ thì dầu não cũng chơi tuốt luốt hết, Neptune hay Tường An quất luôn :D
Ừ quất tuốt luốt hết ... cứ cái gì ngon là quất ... ngon là quất. Chiều hôm qua anh muốn thám hiểm cái kho của ròm mà ròm cứ kè kè mợ cả hoài nên cuộc thám hiểm của anh thất bại :D
 
Hạng F
17/5/09
18.999
2.072
113
Gialai
anhphat nói:
dung_gialai nói:
anhphat nói:
CơTạo_Mobile nói:
Ồ cũng mai EGLA không sử dụng castrol
Ủa sao hum bữa bẩu xài castrol 20-50 cho máy nó im, bi chừ lại nói vại
21.gif
Bỏ Castrol 9 tháng rồi từ hôm bị lão chích cho 1 mủi đó ... hiện nay đang xài 10w 40 Total
á... Em lộn xin lẫy nhoen , ông địa mới Sài 20w-50
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
dung_gialai nói:
anhphat nói:
dung_gialai nói:
anhphat nói:
CơTạo_Mobile nói:
Ồ cũng mai EGLA không sử dụng castrol
Ủa sao hum bữa bẩu xài castrol 20-50 cho máy nó im, bi chừ lại nói vại
21.gif
Bỏ Castrol 9 tháng rồi từ hôm bị lão chích cho 1 mủi đó ... hiện nay đang xài 10w 40 Total
á... Em lộn xin lẫy nhoen , ông địa mới Sài 20w-50
Đúng nơi đó chỉ xài loại này thôi ... cái này là chắc chắn trừ khi mình mang loại khác đến nhờ thay
 
Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
anhphat nói:
Ontuhily nói:
anhphat nói:
dung_gialai nói:
anhphat nói:
CơTạo_Mobile nói:
Ồ cũng mai EGLA không sử dụng castrol
Ủa sao hum bữa bẩu xài castrol 20-50 cho máy nó im, bi chừ lại nói vại
21.gif
Bỏ Castrol 9 tháng rồi từ hôm bị lão chích cho 1 mủi đó ... hiện nay đang xài 10w 40 Total
Yên tâm, GLA hàng của LHQ thì dầu não cũng chơi tuốt luốt hết, Neptune hay Tường An quất luôn :D
Ừ quất tuốt luốt hết ... cứ cái gì ngon là quất ... ngon là quất. Chiều hôm qua anh muốn thám hiểm cái kho của ròm mà ròm cứ kè kè mợ cả hoài nên cuộc thám hiểm của anh thất bại :D
Kho của em còn vài món hàng hơi bị ác, từ từ rồi đem ra cho anh em thèm chơi :D
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
Ontuhily nói:
anhphat nói:
Ontuhily nói:
anhphat nói:
dung_gialai nói:
anhphat nói:
CơTạo_Mobile nói:
Ồ cũng mai EGLA không sử dụng castrol
Ủa sao hum bữa bẩu xài castrol 20-50 cho máy nó im, bi chừ lại nói vại
21.gif
Bỏ Castrol 9 tháng rồi từ hôm bị lão chích cho 1 mủi đó ... hiện nay đang xài 10w 40 Total
Yên tâm, GLA hàng của LHQ thì dầu não cũng chơi tuốt luốt hết, Neptune hay Tường An quất luôn :D
Ừ quất tuốt luốt hết ... cứ cái gì ngon là quất ... ngon là quất. Chiều hôm qua anh muốn thám hiểm cái kho của ròm mà ròm cứ kè kè mợ cả hoài nên cuộc thám hiểm của anh thất bại :D
Kho của em còn vài món hàng hơi bị ác, từ từ rồi đem ra cho anh em thèm chơi :D
Bởi vậy biết mình thèm nên ròm ... ác thiệt
bash.gif
gọi quỷ ròm đâu có sai :D
 
Hạng F
17/5/09
18.999
2.072
113
Gialai
Ontuhily nói:
anhphat nói:
Ontuhily nói:
anhphat nói:
dung_gialai nói:
anhphat nói:
CơTạo_Mobile nói:
Ồ cũng mai EGLA không sử dụng castrol
Ủa sao hum bữa bẩu xài castrol 20-50 cho máy nó im, bi chừ lại nói vại
21.gif
Bỏ Castrol 9 tháng rồi từ hôm bị lão chích cho 1 mủi đó ... hiện nay đang xài 10w 40 Total
Yên tâm, GLA hàng của LHQ thì dầu não cũng chơi tuốt luốt hết, Neptune hay Tường An quất luôn :D
Ừ quất tuốt luốt hết ... cứ cái gì ngon là quất ... ngon là quất. Chiều hôm qua anh muốn thám hiểm cái kho của ròm mà ròm cứ kè kè mợ cả hoài nên cuộc thám hiểm của anh thất bại :D
Kho của em còn vài món hàng hơi bị ác, từ từ rồi đem ra cho anh em thèm chơi :D
thằng cháu nhớ giữ cho chú 1 món, đừng có quên nhoen, quên là hựn cho tới chết đới
 
Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
anhphat nói:
Ontuhily nói:
anhphat nói:
Ừ quất tuốt luốt hết ... cứ cái gì ngon là quất ... ngon là quất. Chiều hôm qua anh muốn thám hiểm cái kho của ròm mà ròm cứ kè kè mợ cả hoài nên cuộc thám hiểm của anh thất bại :D
Kho của em còn vài món hàng hơi bị ác, từ từ rồi đem ra cho anh em thèm chơi :D
Bởi vậy biết mình thèm nên ròm ... ác thiệt 
bash.gif
 gọi quỷ ròm đâu có sai :D
Hàng độc đầy kho mà đi chơi còn kg rủ em, hết hàng rồi chắc bỏ em út bơ vơ, ngu gì :D