Hạng C
10/4/20
743
4.443
93
TP Hồ Chí Minh
Hạng F
3/10/15
7.775
9.199
113
Nếu vì làm thế này mà các căn hộ trên 50 triệu phải giảm giá thì mình thấy tốt.
Còn không thì chuẩn xàm.
 
  • Like
Reactions: Tommyteo