Hạng B2
7/10/04
266
9
20
Em mới đi dòng Everest này (2008) nên chưa biết gì, đồng hồ báo như vậy thì tháo nước ra sao các bác.

Em đọc tài liệu nhưng ra làm thực tế bối rối quá. Nhờ các bác chỉ giáo.
Xin cảm ơn!
 

Attachments