Tập Lái
25/4/21
34
9
8
24
Hiện tại theo nhiều thông tin thì sau 15/9 chỉ mở cửa các loại hình hoạt động sản xuất thiết yếu như nhu yếu phẩm và lương thực. Vậy thì liệu rằng các hoạt động như sản xuất sửa chửa ô tô còn có thể trụ nổi ?