Hạng B2
28/2/12
120
37
28
49
Quan 03
Bóng Halogen thì hết giới hạn rồi bác. Theo cách nói của bác tuanle dễ hiểu là hiệu suất của halogen độ sáng/w tới đỉnh rồi. Muốn sáng hơn thì chỉ có tăng số w tiêu thụ thôi. Còn cái vụ halogen ra ánh sáng trắng xanh gì đó là do nó phủ 1 lớp màu ở trên. Nhìn thì đã mắt nhưng thực tế nó cản sáng => giảm sáng. Em đã từng dùng cho moto rồi nên biết thế.
Bác nói đúng,độ sáng không tăng so với đèn cũ, nhưng có cải tiến một ít (theo nhà sx) thì không giảm. Em xài cho đep là chính :)