Hạng C
23/9/20
596
4.685
93
Như tít, vì sao vậy mí ac?
Đường BD khi lên báo thì đã gần xong, SG và nhiều nơi thì ngược lại
 
Hạng B2
27/5/13
330
1.672
93
Bình Dương phát triển mạnh giao thông vùng xa, kết nối các tỉnh. Còn nâng cấp các trục đường trong nội ô thì cũng chậm chạp lắm. Nhiều đường ở Thuận An, Dĩ An giao thông còn ẹ lắm