Hạng B1
15/3/13
79
28
18
Tp Plieku - Gia Lai
Em mơi lấy M3 FL 2018, em có vấn đề thắc mắc về xem dvd cho xe, em xem diên đàn chỉ cài PM video player vào la xem được usb, em có hỏi hãng NVKT tư vấn kg nên cài vì ảnh hường đến bảo hành, chỉ xem bằng đia dvd, kg biết là xem bằng đĩa thi vừa chạy vừa xem được khong các Bác
Em cảm ơn
 
Tập Lái
20/11/15
17
5
3
32
Kiếm cửa hàng uy tín mà cài. Setup phần mềm thôi. Chẳng vần đề gì sợ bảo hành