Bán Eco Green Saigon quận 7 - Phần 5: Thiết kế căn hộ, Nhà mẫu & Giỏ hàng các tòa

Hạng C
27/9/18
642
179
63
TP.HCM
dongtruongbds.com
Tỉnh / Thành
TP. Hồ Chí Minh
Quận / Huyện
Quận 7
Địa chỉ
ĐL. Nguyễn Văn Linh
Số điện thoại
0907013739
Giá
2500000000
Hỗ trợ tư vấn 24/7 thông tin dự án: Đồng Trường
SĐT (zalo & viber): 0907.01.3739 hoặc 0937.01.3739
Email: dongtruongbds.com@gmail.com
Website: dongtruongbds.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mục Tư vấn & Thảo luận: Eco Green Sài Gòn quận 7 nhìn từ flycam
https://www.otosaigon.com/threads/eco-green-sai-gon-quan-7-nhin-tu-flycam.8894187/
Mục QC:

Topic 1: Eco Green Saigon Quận 7 - Phần 1: Vị trí, Quy mô và Tiện ích (...tiếp nối)
https://www.otosaigon.com/threads/eco-green-saigon-quan-7-phan-1-vi-tri-quy-mo-va-tien-ich-tiep-noi.8918837/

Topic 2: Eco Green Saigon Quận 7 - Phần 2: Chủ đầu tư Xuân Mai Sài Gòn (...tiếp nối)
https://www.otosaigon.com/threads/eco-green-saigon-quan-7-phan-2-chu-dau-tu-xuan-mai-sai-gon-tiep-noi.8919289/

Topic 3: Eco Green Saigon Quận 7 - Phần 3: Chuẩn xanh Eco (...tiếp nối)
https://www.otosaigon.com/threads/eco-green-saigon-quan-7-phan-3-chuan-xanh-eco-tiep-noi.8890506/

Topic 4: Eco Green Saigon Quận 7 - Phần 4: Vật liệu và Nội thất (...tiếp nối)
https://www.otosaigon.com/threads/eco-green-saigon-quan-7-phan-4-vat-lieu-va-noi-that-tiep-noi.8928329/

Topic 5: Eco Green Saigon Quận 7 - Phần 5: Thiết kế căn hộ, Nhà mẫu và Giỏ hàng (...tiếp nối)
https://www.otosaigon.com/threads/eco-green-saigon-quan-7-phan-5-thiet-ke-can-ho-nha-mau-gio-hang-tiep-noi.8918501/

Topic 6: Eco Green Saigon Quận 7 - Phần 6: Video tiến độ Eco & Đọc báo dạo (…tiếp nối)
https://www.otosaigon.com/threads/eco-green-saigon-quan-7-phan-6-video-tien-do-eco-doc-bao-dao-tiep-noi.8921117/

Topic 7: Eco Green Saigon Quận 7 - Phần 7: Tòa M2 - Mở bán đợt cuối & Ưu đãi đặc biệt ngày 27/10
https://www.otosaigon.com/threads/eco-green-sai-gon-quan-7-phan-7-toa-m2-hr1-mo-ban-dot-cuoi-uu-dai-dac-biet-ngay-27-10.8921788/

Topic 8: Eco Green Saigon Quận 7 - Phần 8: Tòa HR3 - Nhận booking & Mở bán Tháng 11/2019
https://www.otosaigon.com/threads/eco-green-saigon-quan-7-phan-8-toa-hr3-nhan-booking-mo-ban-thang-11-2019.8933760/


1964814

2039047

1964816
1964817
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
27/9/18
642
179
63
TP.HCM
dongtruongbds.com
Phần 1: THIẾT KẾ
I. Thiết kế tổng quan

1964843


II. Thiết kế tòa tháp
1. Tòa HR1

Tòa tháp: A và B
Mật độ căn/sàn: 11
Số thang máy: 5
Hầm 1,2,3: gửi xe
Tầng 1, 2: shophouse
Tầng 3: tiện ích
Tầng 3A-36: căn hộ (tầng 3A-26: Người Việt, tầng 27-36: NNN)
Tầng lánh nạn: 20
1964844


2. Tòa HR2
Tòa tháp: C và D
Mật độ căn/sàn: 11
Số thang máy: 5
Hầm 1,2,3: gửi xe
Tầng 1, 2: shophouse
Tầng 3: tiện ích
Tầng 3A-36: căn hộ (tầng 3A-26: Người Việt, tầng 27-36: NNN)
Tầng lánh nạn: 20
1964845


3. Tòa M2
Mật độ căn/sàn: 20
Số thang máy: 6
Hầm 1,2,3: gửi xe
Tầng 1,2: shophouse
Tầng 3: tiện ích
Tầng 3A-30: căn hộ (tầng 3A-21: Người Việt, tầng 22-30: NNN)
Tầng lánh nạn: 16
1964846


4. Tòa HR3
Mật độ căn/sàn: 24
Số thang máy: 8
Hầm 1,2,3: gửi xe
Tầng 1,2: shophouse
Tầng 3: tiện ích
Tầng 3A-28: căn hộ (tầng 3A-19: Người Việt, tầng 20-28: NNN)
Tầng lánh nạn: tầng 15 (có 4 căn A5, A6, A16, A17)
2026976
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
27/9/18
642
179
63
TP.HCM
dongtruongbds.com
Hỗ trợ tư vấn 24/7 thông tin dự án: Đồng Trường
SĐT (zalo & viber): 0907.01.3739 hoặc 0937.01.3739
Email: truong.dongvan@gmail.com
Website: dongtruongbds.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần 2: NHÀ MẪU ECO GREEN SÀI GÒN
I. Video cảm nhận nhà mẫu của ca sĩ Phương Vy Idol:


II. Hình ảnh nhà mẫu:
Căn 3PN:
1973235
1973233
1973234
1973236
1973237
1973238
1973240
1973243

1973239

1973260

1973244
1973245


Căn 2PN:

1973247
1973248
1973249
1973250
1973251
1973252
1973255
1973256
1973257
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
27/9/18
642
179
63
TP.HCM
dongtruongbds.com
Hỗ trợ tư vấn 24/7 thông tin dự án: Đồng Trường
SĐT (zalo & viber): 0907.01.3739 hoặc 0937.01.3739
Email: truong.dongvan@gmail.com
Website: dongtruongbds.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần 3: MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ ECO GREEN SÀI GÒN
I. Căn hộ tòa HR1 và HR2 (Thiết kế giống nhau. Chỉ khác hướng)
2016528

2016529

* Căn 2PN:
1. Căn A1:

1993894

2. Căn A3:
1993895

3. Căn A4
1993897

4. Căn A7
1993898

5. Căn A8
1993899

6. Căn A9
1993900


* Căn 3PN:
1. Căn B2

1993901

2. Căn B5
1993903

3. Căn B6
1993904

4. Căn B10
1993905

5. Căn B11
1993906
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
27/9/18
642
179
63
TP.HCM
dongtruongbds.com
II. Căn hộ tòa M2
2016522

1. Căn A1

Diện tích tim tường: 73.68 m2
Diện tích thông thủy: 69.98 m2
1993999

2. Căn A2
Diện tích tim tường: 66.82 m2
Diện tích thông thủy: 62.65 m2
1994000

3. Căn A3
Diện tích tim tường: 70.41 m2
Diện tích thông thủy: 64.94 m2
1994001

4. Căn A4
Diện tích tim tường: 70.02 m2
Diện tích thông thủy: 65.45 m2
1994002

5. Căn A5
Diện tích tim tường: 65.96 m2
Diện tích thông thủy: 62.76 m2
1994003

6. Căn A6
Diện tích tim tường: 67.25 m2
Diện tích thông thủy: 63.85 m2
1994004

7. Căn A7
Diện tích tim tường: 72.22 m2
Diện tích thông thủy: 66.76 m2
1994005

8. Căn A8
Diện tích tim tường: 68.06 m2
Diện tích thông thủy: 64.10 m2
1994006

9. Căn A9
Diện tích tim tường: 44.27 m2
Diện tích thông thủy: 42.29 m2
1994007

10. Căn A10
Diện tích tim tường: 73.68 m2
Diện tích thông thủy: 69.98 m2
1994008

11. Căn A11
Diện tích tim tường: 66.82 m2
Diện tích thông thủy: 62.65 m2
1994009

12. Căn A12
Diện tích tim tường: 70.41 m2
Diện tích thông thủy: 64.94 m2
1994010

13. Căn A13
Diện tích tim tường: 70.02 m2
Diện tích thông thủy: 65.45 m2
1994011

14. Căn A14
Diện tích tim tường: 65.96 m2
Diện tích thông thủy: 62.76 m2
1994012

15. Căn A15
Diện tích tim tường: 67.25 m2
Diện tích thông thủy: 63.85 m2
1994013

16. Căn A16
Diện tích tim tường: 72.22 m2
Diện tích thông thủy: 66.76 m2
1994014

17. Căn A17
Diện tích tim tường: 68.06 m2
Diện tích thông thủy: 64.10 m2
1994015

18. Căn A18
Diện tích tim tường: 44.27 m2
Diện tích thông thủy: 42.29 m2
1994016

19. Căn B1
Diện tích tim tường: 75.30 m2
Diện tích thông thủy: 70.73 m2
1994017

20. Căn B2
Diện tích tim tường: 75.30 m2
Diện tích thông thủy: 70.73 m2
1994018
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
27/9/18
642
179
63
TP.HCM
dongtruongbds.com
III. Căn hộ tòa HR3
2034758

2034756


1. Căn A1:

2035605


2. Căn A2
2035606


3. Căn A3
2035607


4. Căn A4
2035608


5. Căn A5
2035609


6. Căn A6
2035610


7. Căn A7
2035611


8. Căn A8
2035612


9. Căn A9
2035613


10. Căn A10
2035614


11. Căn A11
2035615


12. Căn A12
2035616


13. Căn A13
2035617


14. Căn A14
2035618


15. Căn A15
2035619


16. Căn A16
2035620


17. Căn A17
2035621


18. Căn A18
2035622


19. Căn A19
2035623


20. Căn A20
2035624


21. Căn A21
2035625


22. Căn A22
2035626


23. Căn B1
2035627


24. Căn B2
2035628
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
27/9/18
642
179
63
TP.HCM
dongtruongbds.com
Hỗ trợ tư vấn 24/7 thông tin dự án: Đồng Trường
SĐT (zalo & viber): 0907.01.3739 hoặc 0937.01.3739
Email:
dongtruongbds.com@gmail.com
Website: dongtruongbds.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần 4: GIỎ HÀNG CHỦ ĐẦU TƯ
1. Giỏ hàng các căn còn lại (09/01/2020 cập nhật theo thời gian)

2104241


2104242


2. Chính sách ưu đãi
Tòa HR1:

 • Option 1: Chiết khấu 4%
 • Option 2: HTLS 12 tháng
Tòa HR2:
 • Option 1: Chiết khấu 3%
 • Option 2: HTLS 12 tháng
Tòa M2:
 • Option 1: Chiết khấu 4%
 • Option 2: HTLS đến khi nhận nhà hoặc không quá 18 tháng
Tòa HR3:
 • Option 1: Chiết khấu 3%
 • Option 2: HTLS 0% cho đến khi nhận nhà hoặc không quá 24 tháng
PS: Bác nào có nhu cầu về căn đẹp, chính sách tốt ib em nhé!
 
Chỉnh sửa cuối:

Giới thiệu

 • Giấy phép MXH số 526/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 12/10/2015.
  Chịu trách nhiệm nội dung: Ngô Kỳ Lam .
  Công Ty Cổ Phần Ô Tô Xuyên Việt
  Địa chỉ: Tầng 6, Toà Nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM, VN.
  ĐT: 028 7307 6667

Facebook