Hạng C
11/2/13
556
548
93
cat lai
bác nào biết chỗ nâng chọn gói hay cung cấp phụ tùng hoăjc biết chỉ cho em với . Giá rổ ra sao cần nâng những gì ạ . Em cảm ơn nhiều lắm .