Hạng D
15/7/07
1.805
10.595
113
Chú Platini cải tiến làm giải này điên khùng quá
Nhì bảng như Anh chỉ phải gặp thằng nhì bảng khác là ireland
Bồ Đào Nha mà thắng lên nhì bảng thì đụng Anh, trong khi may mắn hòa 3 trận vé vớt lại chỉ phải gặp Croatia
Anh và Bồ tưởng gặp nhau hoá ra 2 thằng đều may cả