Hạng D
24/4/10
3.904
51
48
Nhìn lại bực quá, năm nay mình chẳng dính tí nào đến cả cái bài dài thế hehe ...