Hạng C
3/12/07
843
4.834
93
CAN THO
Đại lý nào có xe giao trước 15/01 PM em gấp ah. Tiền tươi thóc thật nhé!
Em mua về Cần Thơ dùng.