Hạng D
25/9/14
2.554
2.717
113
31
Chiếc xe xếp gần cuối bảng tin cậy midsize SUV bên đó.
 
Hạng C
25/10/07
858
2.690
93
Giá vậy thì x5,gle,Cayen Không hơn sao?
Base thì chắc option cũng không thua kém gì em này. Đẹp và phê thì chắc chắn hơn roài.
 
Hạng C
30/4/16
833
301
63
Ngang X5 mới, mà X5 vận hành tầm giá này vô đối và xe quá đẹp. Ford ăn ác quá