Hạng D
19/1/04
2.089
11
0
43
<font color="red">1966 Ford Mustang Convertible</font id="red">

FORD MUSTANG (1966-1968)


<font color="red">1966 Ford Mustang Fastback--Blue</font id="red">

FORD MUSTANG (1966-1968)


<font color="red">1967 Ford Mustang Fastback</font id="red">

FORD MUSTANG (1966-1968)


<font color="red">1968 Ford Mustang 428 Cobra Jet</font id="red">

FORD MUSTANG (1966-1968)


<font color="red">1968 Ford Mustang Convertible--Red</font id="red">

FORD MUSTANG (1966-1968)


<font color="red">1968 Ford Mustang Fastback GT390</font id="red">

FORD MUSTANG (1966-1968)


<font color="red">1968 Ford Mustang Fastback </font id="red">

FORD MUSTANG (1966-1968)


<font color="red">1968 Ford Mustang Fastback GT--Red w/Gold</font id="red">

FORD MUSTANG (1966-1968)
 
Hạng D
15/9/03
1.231
5
0
48
Vietnam
Có một chiếc tương tự như trên đậu cuối đường Tôn Thất Đạm, gần Sài Gòn Center ... hôm nào WM chộp rồi post lên cho anh em xem chơi nhe