Hạng D
24/6/14
1.995
2.871
113
Dự án nhà phố, biệt thự của Khang Điền và Keppel Bình Trưng Đông Q2 xây nhanh quá. Thông tin quý 3 triển khai bán hàng.
Giá vẫn là ẩn số
IMG_0131.jpeg
IMG_0114.jpeg
FORESTA  Khang Điền-Keppel Bình Trưng Đông Q2
FORESTA  Khang Điền-Keppel Bình Trưng Đông Q2
FORESTA  Khang Điền-Keppel Bình Trưng Đông Q2
 

Attachments

  • Like
Reactions: kyogod
Hạng C
7/9/18
754
6.117
93
From Anam Hội
Khang điền vs Keppel thì khỏi chê rồi
chỉ chê
giá :p
Nha Đất cát bản chất vẫn là nhà + đất
Đất thì theo giá khu vực.
Nhà thì theo giá xây dựng.
Dựng lên các CĐT cho phông bạt đẳng cấp này tiện ích kia cuối cùng mục đích chính vẫn là làm sao lấy được tiền.
Giờ giá cả hợp lý mới là chìa khóa cho mọi loại hàng hóa bao gồm bds.
Không có chê khang điền hay Kepper.
Nhưng giá cả nên hợp lý Verosa parrk giờ vẫn còn bán lỗ (219) rồi đấy .
 
Hạng D
24/6/14
1.995
2.871
113
Nha Đất cát bản chất vẫn là nhà + đất
Đất thì theo giá khu vực.
Nhà thì theo giá xây dựng.
Dựng lên các CĐT cho phông bạt đẳng cấp này tiện ích kia cuối cùng mục đích chính vẫn là làm sao lấy được tiền.
Giờ giá cả hợp lý mới là chìa khóa cho mọi loại hàng hóa bao gồm bds.
Không có chê khang điền hay Kepper.
Nhưng giá cả nên hợp lý Verosa parrk giờ vẫn còn bán lỗ (219) rồi đấy .
Cơ bản 2 thằng này cũng dạng có tài chính, nên nó ko đặt nặng vấn đề phải bán hết nhanh, nên giá kiểu gì cũng set cao hơn