Tập Lái
8/10/08
14
0
1
Xe CRV mình đã dùng 2 năm tạm gọi ok so với giá tiền đã bỏ ra, mình muốn gắn kèn de và xi nhan loại kêu nhỏ thôi để phòng xe máy, khi đến gara ở tỉnh họ nói làm sẽ ảnh hưởng cảm biến đá cóp, còn ở sài gòn thì chưa biết địa chỉ. Cám ơn!