Hạng B2
23/9/20
142
70
28
33
t dân sài gòn năm nay 30 muoi mấy xuân rồi , t thấy o đây ng ta phóng khoáng thoải mái chứ k tính kỷ như bác, sang thì cho ra sang rẻ thì cho nó bèo luôn, k bit SG bác nói khu nào ngồi huỷ xe để chọn chứ khu t nó k có vậy mà t tin dân SG đúng hoặc người sống lâu năm o SG cung ít ai lm vậy , đi xe có ồn thi xuống xe ng ta nói vài câu rồi thôi chẳng quan tâm để ý lam gi, tất nhiên bác bỏ tiền thì bác có quyền đoi hỏi chất lượng và bỏ thời gian ra cân đo đong đếm , còn t để thời gian đó làm cái khác
Thời gian ai cũng quý thôi, sao lái đi xa thế. Chắc chắn luôn là ở SG xe dịch vụ cỡ A và 7 chỗ giả cày bị hủy rất nhiều khi biết xe.
 
Hạng D
22/1/19
2.059
2.743
113
Xe này ấn, indo có model 3 hàng ghế mà,hãng tự thêm chứ ai đòi thêm
Ở những nước mà giá xe mắc và xe vẫn được coi là tài sản thay vì phương tiện như VN, thì người ta vẫn sẽ khoái thêm hơn là bớt.