Giày công sở ngon bổ rẻ

Hạng C
4/8/12
509
5.751
93
38
Xác nhận
confirm
Ngon bổ mà lại còn rẻ
Chộ mô vậy mí anh
Khả năng sắp thoát 7n :(
 
Hạng D
14/8/11
3.307
52.413
113
Xác nhận
confirm
Giầy công sở thì nên ủng hộ doanh nghiệp trong nước
1- Vina giầy 500k-600k đi hoài ko hư
2- Giày Đông Hải khá hơn về mẫu mã và êm chân hơn , bền tương đương 900k-1000k
Chỗ X ( @orderchung.com ) chạy ra đường Quang Trung gần xịt. Hai cửa hàng của VNG và ĐH gần nhau.