Thảo Luật Chung Golden Hills ĐN - CDT Kita Land không coi trọng uy tín,lừa dối khách hàng, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm dụng tài sản

Tập Lái
1/12/20
1
1
0
34
Xác nhận
confirm
Xin chào các bác. Tôi là Lê Thúy Hà.
Tháng 3 năm 2019, thông qua Cty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland) mình có ký 02 hợp đồng với Công ty CP Kita Land (có trụ sở tại: 27 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) với nội dung như sau:

- Hợp đồng vay vốn với thời hạn 06 tháng (kể từ ngày ký) và có thể gia hạn thêm 03 tháng. Bản chất đây là hợp đồng mua bán lô đất E.B2-7.015, nhưng Kita Land lách luật bằng hợp đồng vay vốn với thời hạn 06 tháng. Chờ đến khi đủ điều kiện pháp lý, để kí hợp đồng mua bán.

- Hợp đồng cam kết giữ chỗ nhận quyền sử dụng đất cho lô đất có mã E.B2-7.015 tại dự án Golden Hills City do Công ty CP Trung Nam làm chủ đầu tư. Trong hợp đồng có nêu Cty CP Kita Land có ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 0019/2019/HDHTKD/Kita Land-Trung Nam với Cty CP Trung Nam, theo hợp đồng này thì Cty CP Kita Land được chia các sản phẩm từ hoạt động hợp tác kinh doanh với Chủ đầu tư Trung Nam (trong đó có lô đất của tôi). Cty CP Kita Land cam kết trong vòng 04 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng cam kết với tôi (và có thể gia hạn tối đa không quá 03 tháng), tôi sẽ được nhận chuyển nhượng lô đất.

Cả hai Hợp đồng nêu trên đều đã hết hạn trước ngày 01/01/2020, từ tháng 2/2020 đến nay tôi đã gửi rất nhiều đơn thư tới Cty CP Kita Land cũng như Cenland yêu cầu chấm dứt hợp đồng đúng như các điều khoản đã ký, hoàn trả toàn bộ số tiền đã đóng và bồi thường theo hợp đồng. Ngoài ra cũng đã trực tiếp làm việc (có lập biên bản) với Cty CP Kita Land và Cenland. Tuy nhiên cho đến nay, Cty CP Kita Land vẫn chây ỳ chưa hoàn trả tiền 95% giá trị hợp đồng (2.630.300.112 đồng) mà tôi đã đóng, cũng như bồi thường theo hợp đồng đã kí. Kita land bội tín, không coi trọng uy tín,có dấu hiệu lừa đảo, chiếm dụng tài sản của khách hàng,

Qua sự việc trên đã thấy Kita Land thực sự không coi trọng uy tín của mình, vi phạm nghiêm trọng hợp đồng đã ký. Có dấu hiệu lừa đảo, chiếm dụng tài sản. Đây là lời cảnh tỉnh cho bản thân tôi và mọi người khi làm việc, cũng như mua các dự án của Kita Land.

Trên diễn đàn không biết có bác nào gặp phải tình cảnh như tôi không?
 

Attachments

Hạng B2
10/4/20
207
86
28
TP Hồ Chí Minh
Xác nhận
confirm
Xin chào các bác. Tôi là Lê Thúy Hà.
Tháng 3 năm 2019, thông qua Cty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland) mình có ký 02 hợp đồng với Công ty CP Kita Land (có trụ sở tại: 27 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) với nội dung như sau:

- Hợp đồng vay vốn với thời hạn 06 tháng (kể từ ngày ký) và có thể gia hạn thêm 03 tháng. Bản chất đây là hợp đồng mua bán lô đất E.B2-7.015, nhưng Kita Land lách luật bằng hợp đồng vay vốn với thời hạn 06 tháng. Chờ đến khi đủ điều kiện pháp lý, để kí hợp đồng mua bán.

- Hợp đồng cam kết giữ chỗ nhận quyền sử dụng đất cho lô đất có mã E.B2-7.015 tại dự án Golden Hills City do Công ty CP Trung Nam làm chủ đầu tư. Trong hợp đồng có nêu Cty CP Kita Land có ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 0019/2019/HDHTKD/Kita Land-Trung Nam với Cty CP Trung Nam, theo hợp đồng này thì Cty CP Kita Land được chia các sản phẩm từ hoạt động hợp tác kinh doanh với Chủ đầu tư Trung Nam (trong đó có lô đất của tôi). Cty CP Kita Land cam kết trong vòng 04 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng cam kết với tôi (và có thể gia hạn tối đa không quá 03 tháng), tôi sẽ được nhận chuyển nhượng lô đất.

Cả hai Hợp đồng nêu trên đều đã hết hạn trước ngày 01/01/2020, từ tháng 2/2020 đến nay tôi đã gửi rất nhiều đơn thư tới Cty CP Kita Land cũng như Cenland yêu cầu chấm dứt hợp đồng đúng như các điều khoản đã ký, hoàn trả toàn bộ số tiền đã đóng và bồi thường theo hợp đồng. Ngoài ra cũng đã trực tiếp làm việc (có lập biên bản) với Cty CP Kita Land và Cenland. Tuy nhiên cho đến nay, Cty CP Kita Land vẫn chây ỳ chưa hoàn trả tiền 95% giá trị hợp đồng (2.630.300.112 đồng) mà tôi đã đóng, cũng như bồi thường theo hợp đồng đã kí. Kita land bội tín, không coi trọng uy tín,có dấu hiệu lừa đảo, chiếm dụng tài sản của khách hàng,

Qua sự việc trên đã thấy Kita Land thực sự không coi trọng uy tín của mình, vi phạm nghiêm trọng hợp đồng đã ký. Có dấu hiệu lừa đảo, chiếm dụng tài sản. Đây là lời cảnh tỉnh cho bản thân tôi và mọi người khi làm việc, cũng như mua các dự án của Kita Land.

Trên diễn đàn không biết có bác nào gặp phải tình cảnh như tôi không?
Nó lừa trắng trợn rùi còn dấu hiệu gì nữa. Chia buồn với chủ thớt nhé
 
Reactions: dragon1987
Hạng B2
10/4/20
207
86
28
TP Hồ Chí Minh
Xác nhận
confirm
Xin chào các bác. Tôi là Lê Thúy Hà.
Tháng 3 năm 2019, thông qua Cty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland) mình có ký 02 hợp đồng với Công ty CP Kita Land (có trụ sở tại: 27 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) với nội dung như sau:

- Hợp đồng vay vốn với thời hạn 06 tháng (kể từ ngày ký) và có thể gia hạn thêm 03 tháng. Bản chất đây là hợp đồng mua bán lô đất E.B2-7.015, nhưng Kita Land lách luật bằng hợp đồng vay vốn với thời hạn 06 tháng. Chờ đến khi đủ điều kiện pháp lý, để kí hợp đồng mua bán.

- Hợp đồng cam kết giữ chỗ nhận quyền sử dụng đất cho lô đất có mã E.B2-7.015 tại dự án Golden Hills City do Công ty CP Trung Nam làm chủ đầu tư. Trong hợp đồng có nêu Cty CP Kita Land có ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 0019/2019/HDHTKD/Kita Land-Trung Nam với Cty CP Trung Nam, theo hợp đồng này thì Cty CP Kita Land được chia các sản phẩm từ hoạt động hợp tác kinh doanh với Chủ đầu tư Trung Nam (trong đó có lô đất của tôi). Cty CP Kita Land cam kết trong vòng 04 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng cam kết với tôi (và có thể gia hạn tối đa không quá 03 tháng), tôi sẽ được nhận chuyển nhượng lô đất.

Cả hai Hợp đồng nêu trên đều đã hết hạn trước ngày 01/01/2020, từ tháng 2/2020 đến nay tôi đã gửi rất nhiều đơn thư tới Cty CP Kita Land cũng như Cenland yêu cầu chấm dứt hợp đồng đúng như các điều khoản đã ký, hoàn trả toàn bộ số tiền đã đóng và bồi thường theo hợp đồng. Ngoài ra cũng đã trực tiếp làm việc (có lập biên bản) với Cty CP Kita Land và Cenland. Tuy nhiên cho đến nay, Cty CP Kita Land vẫn chây ỳ chưa hoàn trả tiền 95% giá trị hợp đồng (2.630.300.112 đồng) mà tôi đã đóng, cũng như bồi thường theo hợp đồng đã kí. Kita land bội tín, không coi trọng uy tín,có dấu hiệu lừa đảo, chiếm dụng tài sản của khách hàng,

Qua sự việc trên đã thấy Kita Land thực sự không coi trọng uy tín của mình, vi phạm nghiêm trọng hợp đồng đã ký. Có dấu hiệu lừa đảo, chiếm dụng tài sản. Đây là lời cảnh tỉnh cho bản thân tôi và mọi người khi làm việc, cũng như mua các dự án của Kita Land.

Trên diễn đàn không biết có bác nào gặp phải tình cảnh như tôi không?
Nó lừa trắng trợn rùi còn dấu hiệu gì nữa. Chia buồn với chủ thớt nhé