Tập Lái
11/5/17
1
0
1
37
Các ACE biết đơn vị nào làm DV xin các loại giấy phép xe chỉ giúp mình với. Mình cần đơn vị có thể xuất được hóa đơn ah
Các dịch vụ mình cần như sau:
1. Xin giấy phép lưu hành đặc biệt (trong thanh pho)
2. Giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm cháy nổ (Sở PCCC)
3. Giấy phép vận chuyển chất oxy hóa (Sở công thương)
4. Đăng ký mới - Phòng CSGT HCM
5. Chuyển đổi đăng ký (Rút hồ sơ, đăng ký lại).
6. Đăng kiểm (HCM).
7. Làm phù hiệu cho các xe ALV (Sở GTVT HCM)

Xin cám ơn