Hỏi chất lượng mâm Infoged

Hạng B2
22/10/16
137
69
28
33
Xác nhận
confirm
Mình chỉ hỏi các bạn nào đã xài qua mâm hãng này thì cho mình ý kiến với