Hạng B1
28/5/15
89
43
18
32
Tp ho chi minh
Cuối tuần e định đi chùa bà xin hỏi các bác đường nào đi gần ạ ,e ở Sài Gòn
 
Hạng D
5/2/15
3.607
6.321
113
55
TP.Hồ Chí Minh
  1. SG - cao tốc - QL1A - QL30 - QL N1B (cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống) - QL91 - Châu Đốc.
  2. SG - Cao tốc - QL62 - N2 - QL30 - QL N1B - QL91 - Châu Đốc
  3. SG - Cao tốc - QL62 - bờ kênh 79 - Tân Hưng - Hồng Ngự - phà Tân Châu - phà Châu Giang.
Nếu đi Núi Sam thì đi tuyến 1 và 2, qua Long Xuyên thì quẹo trái đi Tri Tôn
 
Hạng B1
28/5/15
89
43
18
32
Tp ho chi minh
  1. SG - cao tốc - QL1A - QL30 - QL N1B (cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống) - QL91 - Châu Đốc.
  2. SG - Cao tốc - QL62 - N2 - QL30 - QL N1B - QL91 - Châu Đốc
  3. SG - Cao tốc - QL62 - bờ kênh 79 - Tân Hưng - Hồng Ngự - phà Tân Châu - phà Châu Giang.
Nếu đi Núi Sam thì đi tuyến 1 và 2, qua Long Xuyên thì quẹo trái đi Tri Tôn
Thank bac