Hạng B1
8/8/14
58
6
8
38
kia spectra 2004
 
Hạng B2
8/2/10
121
55
28
43
Lập thớt kia spectra đi các Bác. Em này giờ ít người đi nên khó có người trao đổi về kỷ thuật, độ điếc cho em nó. Xe mình 2005 mới mua được 2 tháng.
 
Hạng B1
8/8/14
58
6
8
38
mới có 2 người.
xe tamdnh đã độ thêm gì chưa chia sẻ cho mọi người.