Chuột Tiến
1/10/11
4.400
67.917
113
Sài Gòn

Ống nhòm loại nào tốt dùng được mấy anh?


1 hay 2 mắt gì cũng được. Hạn chế zoom ảo nhìn mỏi mắt và bị rung.
Ống nhòm nhìn càng xa càng tốt.
Mục đích, ngắm nhà người ta :D
Mình không rành lắm. Hóng mấy anh chia sẽ gấp gấp . :)
 
Phi công
13/11/14
564
34.375
93
Chợ lạc xoong
Loại nào được mấy anh. 1 hay 2 mắt gì cũng được. Hạn chế zoom ảo nhìn mỏi mắt và bị rung.
Nhìn càng xa càng tốt. Mục đích, ngắm nhà người ta :D
Mình không rành lắm. Hóng mấy anh chia sẽ gấp gấp . :)
A chụt quại định dùng ống nhòm dòm toilet của căn hộ block kế bên à
 
Chuột Tiến
1/10/11
4.400
67.917
113
Sài Gòn