Chào các cụ,
Nay la cà ngồi chém gió cafe với ông bạn bên quận 3 nghe được cái dịch vụ vận chuyển mới của thằng Nasco. Nên em muốn lên đây, ngồi lê nghe các cụ truyền bá kinh nghiệm xem thế nào?

Đã cụ nào được thằng Nasco phục vụ riêng dịch vụ vận chuyển túi gậy Golf chưa? Em nghe nói, Nasco chỉ phục vụ dịch vụ này cho các quan chức thôi thì phải.

Em thì hay đi công tác với đồng nghiệp, nhiều khi cũng ngại phải mang túi gậy theo khi muốn kết hợp đánh Golf với công việc. Em cũng đang muốn đăng ký sử dụng dịch vụ này. Không biết nó có cho mình đăng ký không các cụ nhỉ :).