Hạng D
20/2/12
1.217
1.677
113

TTO - Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông Quân đội (Viettel) phản ảnh tới Bộ Giao thông vận tải có gần 40.000 xe đã dán thẻ ePass bị Công ty VETC dán chồng thẻ Etag, gây thiệt hại và lỗi khi xe qua trạm thu phí.​

Nhân viên của Công ty VETC kiểm tra tín hiệu của thẻ Etag dán trên xe - Ảnh: TUẤN PHÙNG
Theo văn bản của Tập đoàn Viettel gửi Bộ Giao thông vận tải, có rất nhiều xe đã được đấu nối thẻ định danh ePass của Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC - thành viên của Tập đoàn Viettel), nhưng Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (thẻ Etag) vẫn tiếp tục mời chào và đấu nối thêm thẻ Etag lên xe.
Công ty VDTC đã báo cáo bằng văn bản 3 lần với Tổng cục Đường bộ về vấn đề này. Tổng cục Đường bộ đã thành lập đoàn kiểm tra công tác dán thẻ vào tháng 5-2022 và có văn bản yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (ETC) thực hiện đấu nối, dán thẻ đúng theo quy định.
Tuy nhiên, phía Viettel cho biết hiện trạng trên không được Công ty VETC chấm dứt mà ngày càng có hiện tượng gia tăng, tổng cộng đã có 39.954 xe đã dán thẻ ePass bị dán chồng thẻ Etag.TTO - Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông Quân đội (Viettel) phản ảnh tới Bộ Giao thông vận tải có gần 40.000 xe đã dán thẻ ePass bị Công ty VETC dán chồng thẻ Etag, gây thiệt hại và lỗi khi xe qua trạm thu phí. Bỏ quy định 'số dư tối thiểu' trong tài khoản thu phí tự động không dừng ETC Trích xuất dữ liệu để xử phạt nghiêm tài xế lái xe không đủ điều kiện đi vào làn thu phí không dừng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu khắc phục triệt để tồn tại, bất cập khi thu phí không dừng Viettel tố VETC dán chồng thẻ thu phí không dừng Etag lên gần 40.000 xe đã dán thẻ ePass - Ảnh 1. Nhân viên của Công ty VETC kiểm tra tín hiệu của thẻ Etag dán trên xe - Ảnh: TUẤN PHÙNG Theo văn bản của Tập đoàn Viettel gửi Bộ Giao thông vận tải, có rất nhiều xe đã được đấu nối thẻ định danh ePass của Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC - thành viên của Tập đoàn Viettel), nhưng Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (thẻ Etag) vẫn tiếp tục mời chào và đấu nối thêm thẻ Etag lên xe. Công ty VDTC đã báo cáo bằng văn bản 3 lần với Tổng cục Đường bộ về vấn đề này. Tổng cục Đường bộ đã thành lập đoàn kiểm tra công tác dán thẻ vào tháng 5-2022 và có văn bản yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (ETC) thực hiện đấu nối, dán thẻ đúng theo quy định. Tuy nhiên, phía Viettel cho biết hiện trạng trên không được Công ty VETC chấm dứt mà ngày càng có hiện tượng gia tăng, tổng cộng đã có 39.954 xe đã dán thẻ ePass bị dán chồng thẻ Etag.

TTO - Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông Quân đội (Viettel) phản ảnh tới Bộ Giao thông vận tải có gần 40.000 xe đã dán thẻ ePass bị Công ty VETC dán chồng thẻ Etag, gây thiệt hại và lỗi khi xe qua trạm thu phí. Bỏ quy định 'số dư tối thiểu' trong tài khoản thu phí tự động không dừng ETC Trích xuất dữ liệu để xử phạt nghiêm tài xế lái xe không đủ điều kiện đi vào làn thu phí không dừng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu khắc phục triệt để tồn tại, bất cập khi thu phí không dừng Viettel tố VETC dán chồng thẻ thu phí không dừng Etag lên gần 40.000 xe đã dán thẻ ePass - Ảnh 1. Nhân viên của Công ty VETC kiểm tra tín hiệu của thẻ Etag dán trên xe - Ảnh: TUẤN PHÙNG Theo văn bản của Tập đoàn Viettel gửi Bộ Giao thông vận tải, có rất nhiều xe đã được đấu nối thẻ định danh ePass của Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC - thành viên của Tập đoàn Viettel), nhưng Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (thẻ Etag) vẫn tiếp tục mời chào và đấu nối thêm thẻ Etag lên xe. Công ty VDTC đã báo cáo bằng văn bản 3 lần với Tổng cục Đường bộ về vấn đề này. Tổng cục Đường bộ đã thành lập đoàn kiểm tra công tác dán thẻ vào tháng 5-2022 và có văn bản yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (ETC) thực hiện đấu nối, dán thẻ đúng theo quy định. Tuy nhiên, phía Viettel cho biết hiện trạng trên không được Công ty VETC chấm dứt mà ngày càng có hiện tượng gia tăng, tổng cộng đã có 39.954 xe đã dán thẻ ePass bị dán chồng thẻ Etag.