cyt confirmed
Hạng B2
3/11/10
123
77
28
Cho hỏi , nếu cần đăng bán xe thì phải đăng ký như thế nào ? Bây giờ phải nâng cấp lên TK bạc hoặc vàng mới đăng tin bán xe được à?