Hyundai Accent GDI 1.6L, SX: 2011
Option: của em nó như sau
+ Chìa khóa smart key
+ Mâm 16 inch
+ Màn hình camera + MP4
+ Tích hợp vô lăng
+ Không suroof
+ Gương gập điện

Hyundai Accent GDI 1.6L, SX: 2011, màu đen cuối cùng tại HCM

Hyundai Accent GDI 1.6L, SX: 2011, màu đen cuối cùng tại HCM

Hyundai Accent GDI 1.6L, SX: 2011, màu đen cuối cùng tại HCM

Hyundai Accent GDI 1.6L, SX: 2011, màu đen cuối cùng tại HCM

Hyundai Accent GDI 1.6L, SX: 2011, màu đen cuối cùng tại HCM

Hyundai Accent GDI 1.6L, SX: 2011, màu đen cuối cùng tại HCM

Hyundai Accent GDI 1.6L, SX: 2011, màu đen cuối cùng tại HCM
 
Hạng B1
24/11/11
57
0
0
40
Tiếc ghê! em cứ nghĩ xe này hết rồi làm đăt cọc bên Huyndai Thành Công rồi,mà xe đến 05 tháng 01 năm 2012 mới có:cool:.