Hạng C
17/11/11
506
5
18
Ford Imax e báo lỗi hình động cơ-sau khi check OBD nó báo lỗi P2009 -"Intake manifold runner control circuit low bank 1" - e nghe 1theo 1 số thợ máy đã thử kiểm tra vệ sinh tất cả zắc cắm trên đường ống nạp trên lọc gió sau đó clear fault nhưng khi xe chạy lại bị báo lỗi như cũ-A/C biết cách khắc phục hướng dẫn giúp e-tài xế thì báo xe vẫn chạy bthuong o thấy dấu hiệu gì bất thường khi đồng hồ báo lỗi-tks A/C nhiều!!
 
Hạng D
1/2/07
1.105
281
83
Imax thì phải vào hãng cụ ợ, chứ hình như ít người chạy xe Imax lắm.
 
Hạng C
17/11/11
506
5
18
Dạ dòng này máy & linh kiện gần như dùng chung Focus nên e hỏi thử AE xem e nó hư cảm biến gì or khắc phục ra sao để học hỏi.. o dc thì đành lên hãng thui ah-tks!