Tập Lái
20/11/21
1
0
1
31
Skool4Kids là một tổ chức phi lợi nhuận xây trường từ thiện cho trẻ em nghèo. Skool4Kids hướng đến các trường ở vùng cao của người dân tộc thiểu số, đặc biệt là các điểm trường lẻ ở các bản xa trung tâm xã nhất và nghèo nhất của các tỉnh biên giới phía bắc chưa có đường cho xe vào tận nơi. Thông tin cụ thể về hoạt động của Skool4Kids vui lòng tham khảo tại: skool4kidsvn.com

Chúng tôi đang tìm kiếm các điểm trường cần hỗ trợ xây dựng. Để giới thiệu điểm trường cần hỗ trợ, vui lòng hỗ trợ chúng tôi cung cấp thông tin sơ bộ trong 1 phút tại đây.

Mọi câu hỏi xin liên hệ team@skool4kidsvn.com hoặc 0933 070 396.

Trân trọng cảm ơn.

KÊU GỌI GIỚI THIỆU TRƯỜNG VÙNG CAO CẦN HỖ TRỢ XÂY DỰNG