MU
Hạng B2
31/5/11
242
2
18
No comment.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/1/11
1.311
4.461
113
- Em không rành, nhưng nhân chứng là người khác, phải khách quan (người không liên quan đến vụ việc, không đi công tác cùng) mới được làm chứng.
 
B35 confirmed
Hạng B2
1/9/11
416
473
63
Biên bản đã lập đã ký vui vẽ đóng phạt suy nghĩ chi cho nhức đầu Bác ? Rút kinh nghiệm lần sau xe trục trặc mở đèn Hazar,xuống xe ngoắc CSGT ra đẩy xe vô lề dùm .
 
Hạng C
11/10/09
904
732
93
HCM
B35 nói:
Biên bản đã lập đã ký vui vẽ đóng phạt suy nghĩ chi cho nhức đầu Bác ? Rút kinh nghiệm lần sau xe trục trặc mở đèn Hazar,xuống xe ngoắc CSGT ra đẩy xe vô lề dùm .

Bác này hay nè!
 
Hạng D
17/12/10
1.083
9
38
Saigon
B35 nói:
Biên bản đã lập đã ký vui vẽ đóng phạt suy nghĩ chi cho nhức đầu Bác ? Rút kinh nghiệm lần sau xe trục trặc mở đèn Hazar,xuống xe ngoắc CSGT ra đẩy xe vô lề dùm .
Tuyệt chiêu,rất hợp lý
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
41.gif
41.gif
41.gif
 
Hạng D
6/3/08
2.001
838
113
Sàigòn
Điều 55. Lập biên bản về vi phạm hành chính
1. Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền xử phạt đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản.
Vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển thì người chỉ huy tàu bay, tàu biển có trách nhiệm lập biên bản để chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt khi tàu bay, tàu biển về đến sân bay, bến cảng.
2. Trong biên bản về vi phạm hành chính phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp người vi phạm hoặc tên, địa chỉ tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm; các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt (nếu có); tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ (nếu có); lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ.
3. Biên bản phải được lập thành ít nhất hai bản; phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trong trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.
4. Biên bản lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm một bản; nếu vụ vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì người đó phải gửi biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt.
 
Hạng B1
26/8/10
86
52
18
45
Tp.HCM
thường CA hay bắt chẹt người dân ở chổ người dân không có thời gian đi hầu. chính vì vậy nên nhiều người bỏ qua cho CA chổ này. đây cũng chính là thủ thuật của CAGT.
Ngày xưa tui cũng hay tranh luận với CAGT nhiều trong những vụ việc vi phạm an toàn giao thông...
nếu bác có thời gian thì CA làm khó bác như vậy thì mình làm khó lại họ cũng chẳng khó gì.
nếu bb đã có chữ ký ng làm chứng thì phải yc ghi rõ địa chỉ cư ngụ của người làm chứng. sau đó yc đối chứng gặp mặt người làm chứng để giải quyết. yc lập đầy đủ biên bản. yc về đồn gặp chỉ huy đồn làm việc. phản ảnh tác phong làm việc của người lập bb. gọi luật sư đến bảo vệ quyền lợi của mình.
nghĩa làm cho sự việc rắc rối phức tạp hẳn lên... làm cho một lần tởn đến già. sau này thấy biển số xe mình là nó tránh xa ra...
còn nếu k có time thì thôi vậy... còn nếu bác có nhiều tiền thì cũng nên thôi luôn. bởi vì lúc đó bác sẽ nhìn nguoi lap bb với con mắt thương hại vì sao thì bác hiểu rồi đó.
 
Hạng D
6/3/08
2.001
838
113
Sàigòn
Thì chính cái rắc rối, nhiêu khê của phạt - nộp phạt là một cách để người ta hạn chế vi phạm mà Bác? Sợ rắc rối thì đừng vi phạm, đơn giản thế thôi mà!
 
Hạng D
18/12/07
3.454
395
83
Nguyễn nói:
Thì chính cái rắc rối, nhiêu khê của phạt - nộp phạt là một cách để người ta hạn chế vi phạm mà Bác? Sợ rắc rối thì đừng vi phạm, đơn giản thế thôi mà!
Bác nói sao em nghe ngược đời, hiện nay đang dần hiện đại hóa , họp nhà nước bây giờ còn thông qua CNTT cho đỡ mất thời gian đi lại thì việc đóng phạt trước sau cũng phải chuyển sang hình thức tiện lợi cho người vi phạm.