Hạng F
29/10/16
6.420
7.537
113
Pháp
Vui nhỉ, có lẽ em lại phãi đem ra cái máy chụp hình của em thời bảo đại để kình với các bác gùi .. hay đem hình cũ vậy. Em cũng rất mê món nầy ....