Hạng B2
15/1/22
380
551
93
46
Chia sẻ với các bác vài hình ảnh khủ mùi xe kiểu "cây nhà lá vườn":
1/ Đậu xe chỗ thoáng mát, mở bung tất cả cửa

WAIi_G73-GqNhcQHtlm16iR4GmR3706_ZRCdCwh1pmATE_89ZEDhGxnKD_21AE86YYvWa8I7Ge5-bEPeb7CU2CVMtWnppcB-dLLAxuD_XkBYg-PPLx_x6VDUSSh_HitVBdSr1rLvrN9y4V-sSOK4T9KCrKabp2xVBCv7cAWdOmpjrbi9S7qt5ByyGWxcuXpbi_Qp7gsyJ9ozx1N5aJ1rgVsE80VX6YSrLmhIxPzV6RItuGw37yWgJE-wabob7CKRwGHnMIWgnETN7PGeomaQgYMOj76CyjFqPNLJrMY7etnpQIggB7BpSJAT_pbbv0HGMsX3n0nzqLLgpFOKg23tLDa5ziVYzXtwo0BcnC08_d0K3w1D0MS_ZtsJaRPoaglaetr0-7YXVJUAj7pmXlHUdk1D9rDPwgM0gz0vP8sNcLTXF3ig8Z_RRRPT-2qh1eXH86cvEA_gd8FhjoF88l7Tga7cLsJ3jORuwAUYdOI14Kfyn5ZsKZBWrYmo4_d6sTTMMwL9IgNZaQMUSDF38bEZXA09mu1MHpKvZxgws8mzYwinzBjgAQ2ydIgx4_D21l8w7YM9O6ye31sZrjNJcvZphyCh_iNcPqx14Ca--3O0xaAvi0GfqHw_ELVfJcxqxhy8WmldwfQoX6m1yQ7tQVvz6f6QgQcVa5E5VKurhdOEtoS2aMHiUnkSvcUquxMaR8SV00u6pFmv0nhbAtpIfLXnoBNvMg=w1218-h914-no


2/ Cắt mấy khóm lá dứa rải đều trong xe, đợi 2-3 giờ đến khi xe hết mùi là xong

YQiKvC3ZTbJfalQNuI1pooAIy8V--IW9u2BVpRYr6wbMVBgGTTuK9C4MyJLoibPcONplY-Smnx9rWN0WeJLrS43bcIORSawMmhpK9HloipfhEHwjMKjxt3VzBF0gHwI8-Wpkh_0LhkVkC7yzcHHPlEjSvm2qoUZV_1mo4J2RoK66x-tX61OXWDNEaD52zOiQdQix2GsuDScbRcGkGYNnSLEsbf0E3mTJV0LUSu4nHrCnvFe9ajCnAe6YAoaRYbYALJQYEx6AaadEfFjcx6Pb971iaULzzlguIPZfo2ZrM1lsF81d8T8rdcydWdxNMvQI43RFreJSwRmU5oNTso7rfVZqShrmZI4UN3ukIKQcvyZ9u5eZK4jjZMETHQbIVQwzYBnnF40mExt8-LiyZCZ2ql3ZwsrQRkrIdz8kyw26MghY0foSj_py1GW3znE2BoAku5QGuz-j70D13_QZXqTtFyzm-U1vgOZiF8Er5GfysS6cO8zJWRe8juxqMnfuOhrUQ8S4KUsvAb_jmS9ONeW-FqX_dAbyptGi26i3rKicQ31Z_CDP1H5La2A_Zwg8SyMjxIr_WmSU-HZVG6fW87GHgoVQQUBIhfnUpHBi7ieiXAWkC-lHkzx0_kPyPiWPqOhyCMWHITroQXoZymXyNiJRG2c5KP65E4XpkUWkhbtVTqlyglzF2l5t21myJExB20NAI_HP_aMzBRuBMNZ3sJwDI4xvoA=w686-h914-no

70F_1AmydCjDCl1LGkKr1qxtj6gdWzo2HI7wRBtBZyij80TLBOjWHjncYsWP6zN4ilmElhiJBZjCyJO4RULqR4gM-l0qNxZawI13GuNUq0JH1Xt7LDrVNwLk-67JL6qdkEXF1ykkATYNGemkm8beA8IqZI3cvzOyCCXRmbLuv4n2mkzWuB7TEsTsWaXgbti4QtRNrHESAnQu3AjPKhQlJIhIgE-K3vx9yM_fpLB15VAO0G1tn8cI8wKqrELkM6ZeghHjjPMjR1raKun1EEHDjqvqwMRtxuPbsgI7S9FYn7mHvb1ydzo5CrE-85O_twSmKQtdg-FdcI61baV9DHZbv0v4UwhacY3G7wxEJ8YzwY8kNWxdOfdtpjS50GxVtw3s9OePzTtPAqKJmoXcvbVZCtawdMuXBAqQSy2BPfzDt0SxHZKjjcpwFiGSC_qM32gyzUooTCXMpVhmqQ171KnHiVEWbngGd2pplqTFb8QlkqVDQvbvyxY4h2l_jpS-d7AxG_GaJ71IpfKcW0q_xz-KX20Ux0-A7d-5RANLADxmMWTm6fgsPKGFsm-07B_hV7gG4VyJyn9wSdRkRxGmgGKcUPTRBYJdNPYqsj52CPVSTStVOR_cl-bAqck51QtxWU96WbLJCGSJ0pslgXhsWDIe3r3hClvg7d_SQh8VWreb-qQU9GgSswzEqdIMiAa3qGrmKgkbKW8PvEHs9WKLLyy0G2z1tA=w686-h914-no
 
  • Like
Reactions: biển hiệu
Hạng B1
26/8/17
77
9
15
35
Em cũng hay bỏ 1 bó phía đuôi xe. Thơm và đảm bảo sức khỏe. Hít hóa chất thơm thì thơm thật nhưng cứ thấy ghê ghê :rolleyes:
 
  • Like
Reactions: cheetah
Hạng D
14/8/09
1.272
3.231
113
40
Biên Hoà
Mua 30k cà phê rang nguyên hạt.... bỏ vô cái túi.... treo trong xe, lên xe nhớ lắc cái túi 1 cái.... 1 tháng thay 1 lần.
 
  • Like
Reactions: Xe Hăng Cải
Hạng D
21/12/17
1.484
2.316
113
39
Hôm trước em bỏ vô cốp sau một trái mít, thơm cả xe luôn