Hạng D
19/1/04
2.089
11
0
43
<font color="blue">Sau một thời gian tạm dừng, chúng ta lại lên đường cùng với những chiếc xe cổ nhe.</font id="blue">

<font color="red">1934 Ford Red & Black Roadster</font id="red">

Khúc biến tấu cổ điển của FORD # 3


<font color="red">1935 Ford Phaeton Red w/Yellow Spoked Wheels</font id="red">

Khúc biến tấu cổ điển của FORD # 3


<font color="red">1936-1937 Ford AAA Midget #10</font id="red">

Khúc biến tấu cổ điển của FORD # 3


<font color="red">1937 Ford Fire Truck</font id="red">

Khúc biến tấu cổ điển của FORD # 3<font color="red">1939 Ford 4 Door Sedan--Maroon</font id="red">

Khúc biến tấu cổ điển của FORD # 3


<font color="red">1939 Ford Coupe Red</font id="red">

Khúc biến tấu cổ điển của FORD # 3


<font color="red">1940 Ford Sedan V-8 Black</font id="red">

Khúc biến tấu cổ điển của FORD # 3


<font color="red">1946 Ford Super Deluxe 2-Door Sedan</font id="red">

Khúc biến tấu cổ điển của FORD # 3<font color="blue">Đẹp đấy chứ nhất là con 1940 đầu mấu phết</font id="blue">