Hạng D
9/2/10
1.356
514
113
36
Em có ông anh chạy chiếc Morning nhập, hiện tại cần sữa báo đèn ABS, thay nhớt.
EM giới thiệu 1 CN Kia - NVT, thì ông anh nói có đi qua đó 1 lần rồi nhưng không cảm thấy làm tốt. Dạng này thì mình nên đưa vào đâu để sữa cho tốt hả các bác.
Trong hội mình, ai có kinh nghiệm bày cho em với nhé.
Cám ơn các bác.