Hạng B2
27/7/08
383
106
43
Con Cruze bạn e giờ tự nhiên cài số de cảm biến de kêu liên tục như có vật cản và báo lỗi code 136... mang vào hãng scan thì ra dòng này... kỹ thuật phán là do thiết bị gắn thêm, cụ thể là Màn hình DVD... các bác giúp khắc phục với...
Lỗi code 136 - cảm biến lùi

cảm ơn các bác
 
Tập Lái
26/8/16
4
2
3
42
Bác tự mở cản sau vệ sinh 4 con cảm biến cho sạch xem sao, nếu kỹ thì đem ra nhờ thợ điện tử nó đo thử cái!