Luật Giao Thông Lỗi gì đây?

Hạng F
7/8/14
8.194
7.226
113
57
Số 2 thì phải có biển "cấm đi ngược chiều", số 3 thì chỉ có thể áp dụng cho đường có 2 chiều lưu thông thôi.
Loại được số 2,
Còn số 3, đâu có quy định nào lỗi số 3 chỉ áp dụng cho đường có 2 chiều lưu thông.
 
Hạng D
11/7/16
1.657
1.782
133
Giống vòng xoay hàng xanh quá bác thớt. Hướng tứ cầu SG về Q3...
Ko có số nào trong 3 số bác nêu hết. Đc đi :) !
 
Hạng F
1/6/15
5.555
27.541
113
Loại được số 2,
Còn số 3, đâu có quy định nào lỗi số 3 chỉ áp dụng cho đường có 2 chiều lưu thông.
Đi bên phải chiều đi là bên phải so với cái gì nếu không phải là so với xe đi chiều ngược lại?
Vậy thì không có hai chiều lưu thông thì không có lỗi "không đi bên phải chiều đi của mình"
 
Hạng F
7/8/14
8.194
7.226
113
57
Đi bên phải chiều đi là bên phải so với cái gì nếu không phải là so với xe đi chiều ngược lại?
Vậy thì không có hai chiều lưu thông thì không có lỗi "không đi bên phải chiều đi của mình"
Có thể so với quy định lưu thông của VN là phải đi bên phải.
Cho anh hỏi thêm nếu đi ngược chiều trên 1 chiều của đường đôi (đường có 2 chiều lưu thông phân cách bằng con lươn, thường có biển cấm đi ngược chiều ngay con lươn) thì vi phạm lỗi gì?
 
  • Like
Reactions: dinkytri2012