Tập Lái
23/1/22
0
0
0
31
Dịch Covid khiến tiêu thụ điện giảm, trong khi ấy giá than tăng ảnh hưởng xấu đến chi phí. Lợi nhuận nhiệt điện Quảng Ninh, nhiệt điện Hải Phòng đều giảm
 
Tập Lái
19/3/22
0
1
2
31
 
Hạng B1
31/1/22
60
608
83
23