Mẫu hợp đồng mua bán xe ôtô

Thảo Luận Chung
 1. SouthKorea

  SouthKorea Hạng B2

  Tham gia ngày:
  30/7/07
  Bài viết:
  104
  Chúng tôi giới thiệu ở đây một Hợp đồng mua bán ôtô đã được Công chứng viên tại Phòng Công chứng nhà nước lập. Về câu chữ chi tiết có thể hơi khác nhau, nhưng các điểm chính trong hợp đồng là bắt buộc phải có.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


  HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE ÔTÔ

  Hôm nay ngày...... tháng........ năm ......... , trước mặt công chứng viên ký tên dưới đây, chúng tôi gồm:


  BÊN BÁN: (gọi tắt là Bên A):

  Ông(bà): ………………………. sinh năm………..., CMND số………………… do Công an thành phố/tỉnh ……........………cấp ngày……………… thường trúi tại ………………
  Bà(ông) : …………………………sinh năm…………, CMND số………………… do công an thành phố/tỉnh……………..cấp ngày …….........thường trú tại……………........

  BÊN MUA: (gọi tắt là Bên B):

  Ông(bà): ………………………. .........sinh năm………..., CMND số………………… do Công an thành phố/tỉnh ………......……cấp ngày……………… thường trú tại ………………

  Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán ôtô, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

  1. Bằng hợp đồng này Bên A đồng ý bán đứt cho Bên B chiếc xe ôtô:
  Nhãn hiệu:............... ; Màu sơn: .................; Số máy: ................. ; Số khung: ; Biển số: .................... ; Loại xe: .................... ; Số chỗ ngồi: ..........Theo đăng ký xe ôtô số: ................do Công an thành phố/tỉnh cấp ngày ............ , đăng ký lần đầu ngày .................. , đứng tên chủ xe là ông/bà:.............
  Giá mua bán xe ôtô hai bên tự thoả thuận là: .........................

  2. Bên A cam kết: Khi đem bán chiếc xe ôtô trên, Bên A không cấm cố, không hứa bán, không đem cho, không chuyển nhượng, hoặc có bất kỳ thoả thuận nào khác về việc mua bán chiếc xe này, đồng thời đã thông báo cho Bên B biết về tình trạng kỹ thuật của chiếc xe nói trên. Nếu sai Bên A xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả trước pháp luật, kể cả việc thoả thuận giá mua bán.
  3. Bên B cam kết: Đã xem xét, biết rõ tình trạng kỹ thuật của xe, hoàn toàn đồng ý mua chiếc xe ôtô nói trên như hiện trạng và đã nhận đủ bản chính giấy đăng ký xe ôtô, các giấy tờ kèm theo xe cùng chiếc xe ôtô nói trên. Đồng thời Bên B cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về việc đăng ký sang tên theo quy định.
  Hai bên, từng người một đã đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và hoàn toàn nhất trí với nội dung hợp đồng. Hai bên đã cùng ký tên dưới đây để làm bằng.

  BÊN BÁN: BÊN MUA:  CHỨNG NHẬN:


  Hôm nay, ngày tháng năm . Tại trụ sở Phòng Công chứng ....................
  Tôi, Công chứng viên .....................................................ký tên dưới đây chứng nhận:

  Hợp đồng mua bán xe ôtô............Biển số .............. được giao kết giữa :

  BÊN BÁN: Ông (bà) và vợ(chồng) là bà(ông)
  BÊN MUA: Ông (bà)

  - Hai bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng.
  - Tại thời điểm công chứng, các bên trong hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật. Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội.
  - Các bên giao kết đã đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.
  - Hợp đồng này gồm có 02 tờ, 02 trang và được lập thành 03 bản chính ( Lưu tại phòng Công chứng ...................... 01 bản, mỗi bên giữ 01 bản).
  Lệ phí công chứng: ...................

  Số công chứng: ........... Quyển số ..................


  CÔNG CHỨNG VIÊN
  (St)
 2. toanthangcs

  toanthangcs Hạng B2

  Tham gia ngày:
  3/5/07
  Bài viết:
  199
  Cảm ơn bác nhé !
 3. hoaianh

  hoaianh Hạng C

  Tham gia ngày:
  29/2/08
  Bài viết:
  753
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc[/b]
  ----------------
  [/H4] HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE[/H4]
  Tạithành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)[/i], chúng tôi gồm có:

  Bên bán (sau đây gọi là Bên A)[/b]:
  Ông (Bà):[/i]..........................................................................................................
  Sinh ngày:.........................................................................................................
  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................
  tại.....................................................................................................................
  Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)……[/i]
  ........................................................................................................................
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/b]
  [/i]
  Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:[/i]
  1. Chủ thể là vợ chồng:[/i]
  Ông : [/i]...............................................................................................................
  Sinh ngày:.........................................................................................................
  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................
  tại.....................................................................................................................
  Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................
  ........................................................................................................................
  Cùng vợ là bà: .................................................................................................
  Sinh ngày:.........................................................................................................
  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................
  tại.....................................................................................................................
  Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................
  ........................................................................................................................
  (Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).[/i]
  [/i]
  2. Chủ thể là hộ gia đình:[/i]
  Họ và tên chủ hộ: .............................................................................................
  Sinh ngày:.........................................................................................................
  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................
  tại.....................................................................................................................
  Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................
  ........................................................................................................................
  Các thành viên của hộ gia đình:
  - Họ và tên:.......................................................................................................
  Sinh ngày:.........................................................................................................
  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................
  tại.....................................................................................................................
  Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................
  ........................................................................................................................
  * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:[/i]
  Họ và tên người đại diện:...................................................................................
  Sinh ngày:.........................................................................................................
  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................
  tại.....................................................................................................................
  Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................
  ........................................................................................................................
  Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền)[/i] số: ………………………..
  ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.
  [/i]
  3.. Chủ thể là tổ chức:[/i]
  Tên tổ chức: ....................................................................................................
  Trụ sở: ............................................................................................................
  Quyết định thành lập số:.................... ngày............. tháng ............. năm..............
  do ........................................................................................................... cấp.
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.......... ngày......... tháng ....... năm........
  do ........................................................................................................... cấp.
  Số Fax: ........................................... Số điện thoại:...........................................
  Họ và tên người đại diện: ..................................................................................
  Chức vụ: .........................................................................................................
  Sinh ngày:.........................................................................................................
  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................
  tại.....................................................................................................................
  Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền)[/i] số: ………………………..
  ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

  Bên mua (sau đây gọi là Bên B):[/b]
  (Chọn một trong các chủ thể nêu trên)[/i] [/b]
  ........................................................................................................................ ........................................................................................................................

  Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:
  [/b]
  ĐIỀU 1[/b]
  XE MUA BÁN[/H3] [/b]
  1. Đặc điểm xe:
  a) Biển số: .……………………………………………………………….;
  b) Nhãn hiệu: ……………………………………………………………..;
  c) Dung tích xi lanh: .……………………………………………………..;
  d) Loại xe: ………………………………………………………………..;
  e) Màu sơn: .……………………………………………………………...;
  f) Số máy: .……………………………………………………………….;
  g) Số khung: …………………………………………………………...…;
  h) [/i]Các đặc điểm khác: ………………………………………….… (nếu có)[/i]
  2. Giấy đăng ký xe số: ……………..… do ………………………………. cấp ngày ………………………………………………………………………... .
  (Nếu tài sản mua bán có số lượng nhiều thì lần lượt liệt kê đặc điểm và Giấy đăng ký của từng xe như nêu trên)[/i]
  [/H1] ĐIỀU 2[/H1] GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN[/H3]
  1. Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là: ... …………………………………...
  (bằng chữ .………………………………………………………………………………………………...)[/i]
  2. Phương thức thanh toán: ……………………………………………….
  ………………………………………………………………………………...
  3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  [/i]
  ĐIỀU 3[/b]
  THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO XE[/b]
  [/b]
  Do các bên thỏa thuận[/H5] ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  [/H3] ĐIỀU 4[/H3] QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN[/b]
  [/b]
  1. Bên ….. có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ các thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký);[/i]
  ...................................................................................................................................................... [/i]
  2. Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;

  ĐIỀU 5[/b]
  VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG[/b]

  Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do Bên ….. chịu trách nhiệm nộp.
  [/b]
  ĐIỀU 6[/b]
  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP[/b]
  [/b]
  [/b]Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 7[/b]
  CAM[/b] ĐOAN CỦA CÁC BÊN[/b]
  [/b]
  [/b]Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Bên A cam đoan:
  a) Những thông tin về nhân thân, về xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
  b) Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
  c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
  d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
  đ) Các cam đoan khác ...

  2. Bên B cam đoan:
  a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
  b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;
  c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
  d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
  đ) Các cam đoan khác...

  ĐIỀU 8[/b]
  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG[/b]

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
  2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:[/i]
  - Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  - Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  - Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  - Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  - Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  - Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  - Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  - Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

  3. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày: ………………………………………….

  Bên A Bên B[/b]
  [/b](ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) [/i](ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)[/i]
  [/i]
  [/i]
  [/i]
  [/i]
  [/i]
  [/i]
  [/i]
  [/i]
  [/i]
  [/i]
  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN[/H3] [/b]
  Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...[/i])
  (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn[/i])
  Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh.
  (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng[/i])
  Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh

  Chứng nhận:[/b]
  [/b]
  - Hợp đồng mua bán xe này được giao kết giữa Bên A là .…........……… và Bên B là …...................…….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;
  - Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
  - Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;
  - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  [/i]
  Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:[/i]
  - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  - Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  - Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  - Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  - Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  - Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  - Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  - Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …... tờ, .…..trang), cấp cho:
  + Bên A .….. bản chính;
  + Bên B .….. bản chính;
  + Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
  Số công chứng ....................…........ , quyển số ............…. TP/CC- .….

  Công chứng viên[/b]
  [/H3]
 4. hoaianh

  hoaianh Hạng C

  Tham gia ngày:
  29/2/08
  Bài viết:
  753
  vậy mới đầy và đủ !