Tập Lái
5/11/17
30
7
8
33
Chào tất cả các thành viên, e mới cưới cô vợ 2 đời 90, nói chung lần đầu tiên còn non và điều kiện kinh tế thiếu thốn nên ham rẽ, cuối cùng lấy về phải đi làm lại đồng sơn, làm lại hệ thống điện tổng cộng hết 10tr, và bây giờ tới máy móc. hể xe để qua đêm hay nguội máy là đề rất khó nổ, phải 6 hay 7 lần mới nổ, tiếng máy nổ k đều và có khói đen nhẹ. Tình trạng này sau khi e thay 4 lit nhớt từ gara. Bác nào biết chỉ cho e với và cho e hỏi gara nào ở Biên Hòa lầm được. Cám ơn các bác đã đọc.
 
Hạng D
8/8/10
1.679
436
83
Quảng Ngãi
Chào tất cả các thành viên, e mới cưới cô vợ 2 đời 90, nói chung lần đầu tiên còn non và điều kiện kinh tế thiếu thốn nên ham rẽ, cuối cùng lấy về phải đi làm lại đồng sơn, làm lại hệ thống điện tổng cộng hết 10tr, và bây giờ tới máy móc. hể xe để qua đêm hay nguội máy là đề rất khó nổ, phải 6 hay 7 lần mới nổ, tiếng máy nổ k đều và có khói đen nhẹ. Tình trạng này sau khi e thay 4 lit nhớt từ gara. Bác nào biết chỉ cho e với và cho e hỏi gara nào ở Biên Hòa lầm được. Cám ơn các bác đã đọc.
hiện tượng của bác khó xác định lắm. Biên Hòa thì qua Bình Dương có gara bác Tấn ổng trị cho.