Hạng D
14/11/10
2.996
4.347
113
HCM
Xe mình là đời đầu. Vừa bán cho mình mấy tháng là anh Hải giảm luôn hơn 200 tr!
Đau hơn bò đá!

Lần này đổi xe, méo chơi với anh Hải nữa. For sure!
Đổi CRV2019 ko bác :D