Hạng D
24/9/10
1.416
403
83
Nếu không phải là dân phượt thì rất khó vó bộ dây hoàn chỉnh, một mẹo nhỏ cho người không chuyên khi cần kéo xe. Có cái mỏ lết hay chốt, việc ra vào sẽ nhanh hơn nhiều.


Mẹo nhỏ dâu kéo xe không chuyên