Hạng D
4/9/06
2.203
17.312
113
Tới xô rum, kt... thấy cũng được... mỗi tội gương gập tay,không lót sàn, không cảm biến lốp, thắng phụ kéo tay .... haiza....chán hãng Ford...:D
Mình đi nhận xe đập thùng
Mình đi nhận xe đập thùng
Mình đi nhận xe đập thùng
Mình đi nhận xe đập thùng
Mình đi nhận xe đập thùng
 
Hạng B2
7/4/09
331
2.677
93