23/10/06
14.403
4.979
113
Chúng tôi những thành phần chơi xe có khác nhau (hội xe địa hình, Honda 67 Club, hội xe đạp MTB..vv..) nhưng có niềm đam mê tắm bùn...
[MTB] Hồ KaLa - những người máu nhiểm bùn (08/2016)
[MTB] Hồ KaLa - những người máu nhiểm bùn (08/2016)
 
  • Like
Reactions: dstuyen
23/10/06
14.403
4.979
113
[MTB] Hồ KaLa - những người máu nhiểm bùn (08/2016)


Vẫn sạch sẽ trước khi xuất phát
[MTB] Hồ KaLa - những người máu nhiểm bùn (08/2016)
[MTB] Hồ KaLa - những người máu nhiểm bùn (08/2016)

Xe libero dùng để hốt xác mấy em xe hư hỏng và đạp không nổi :p
[MTB] Hồ KaLa - những người máu nhiểm bùn (08/2016)