Tập Lái
11/1/19
36
7.349
83
31
Chào các anh chị! em chưa biết đầu tư gì thì thấy mấy đứa bạn bàn bạc về đầu tư trái phiếu, giả sử có 3 tỷ đồng, mua trái phiếu ngân hàng X thì 4 năm sau cũng được thêm 1 tỷ.
Em ngại chưa hỏi X là ngân hàng nào, có hình thức mua bán này luôn hả các anh chị?