Tập Lái
11/1/19
31
1.208
83
30
Xác nhận
confirm
Chào các anh chị! em chưa biết đầu tư gì thì thấy mấy đứa bạn bàn bạc về đầu tư trái phiếu, giả sử có 3 tỷ đồng, mua trái phiếu ngân hàng X thì 4 năm sau cũng được thêm 1 tỷ.
Em ngại chưa hỏi X là ngân hàng nào, có hình thức mua bán này luôn hả các anh chị?