Tập Lái
10/6/22
1
1
3
22
Hạng F
29/10/16
9.402
13.901
113
Pháp
Một sư đoàn đông hơn cả quân nguyên đang Spam diển đàn ..
tin tức nón hổi là đây ....

Đang có một đội quân ROBOT đông hơn cả quân nguyên đang từ từ nuốt và xâm chiếm diển đàn OS với status "tập lái" :):):):)
 
Chỉnh sửa cuối: