Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.394
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Sau một đêm thật đáng nhớ tại nhà hàng Amazon, cả đoàn tranh thủ về ngủ sớm vì theo lịch trình đoàn phải dậy lúc 5h để có thể kịp khởi hành đúng 6h sáng. Vừa mừng và vừa lo.. và hy vọng đoàn OS sẽ an toàn trở về trong ngày cuối cùng trên đất bạn.

OSC_109.jpg


OSC_110.jpg


OSC_111.jpg


OSC_112.jpg


OSC_120.jpg


OSC_108.jpg


OSC_113.jpg


OSC_114.jpg


OSC_115.jpg


OSC_117.jpg


OSC_118.jpg


OSC_119.jpg


OSC_121.jpg


OSC_122.jpg