Mgz confirmed
Hạng D
30/8/07
1.070
163
78
Nguồn - http://sogtvt.angiang.gov...cachhanhchinh/tthcgplx
 
 
ột số điểm sửa đổi thủ tục cấp, đổi Giấy phép lái xe
 
Kéo dài thời gian hiệu lực giấy phép lái xe hạng A4, B1, B2: từ 5 năm lên 10 năm và giấy phép lái xe hạng C, D, E, F: từ 3 năm lên 5 năm, tính kể từ ngày được cấp. Lái xe có thể thực hiện đổi giấy phép trong thời hạn 6 tháng (180 ngày) trước khi giấy phép lái xe hết hạn.
 
“Bỏ hồ sơ gốc” trong thành phần hồ sơ đổi GPLX và bỏ mục “xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương” – “bỏ nội dung “ Đơn vị công tác”, “nơi công tác” trong đơn đổi GPLX , là bỏ một trình tự thủ tục, giấy tờ gây rất nhiều phiền hà và không cần thiết. Tin vui cho các bác làm mất hồ sơ gốc đây :D
 
 
Nhiều điểm mới
Sửa đổi, bổ sung yêu cầu, điều kiện cấp lại GPLX đã hết hạn sử dụng: nếu GPLX quá hạn 3 tháng đến 1 năm thì sát hạch lái lý thuyết, GPLX quá hạn 1 năm thì sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.
Trường hợp GPLX bị mất, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý. Theo quy định, người được cấp lại GPLX phải có đơn đề nghị cấp lại GPLX theo mẫu quy định (Bộ GTVT sẽ ban hành mẫu đơn áp dụng thống nhất toàn quốc); hồ sơ gốc phù hợp với GPLX đối với trường hợp còn đủ hồ sơ gốc; giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế là Bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trở lên; 02 ảnh màu cở  3x4 cm kiểu CMND (giảm 01 ảnh).  Điều kiện để được cấp lại GPLX bị mất được sửa đổi, bổ sung gồm: còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc; còn thời hạn sử dụng nhưng không còn hồ sơ gốc lái xe, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng và còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc nhưng có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, sau 01 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ  theo quy định được cấp lại GPLX. Đặc biệt, GPLX bị mất đã quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến 01 năm, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc nhưng có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, sau 02 tháng kể từ ngày nộp  hồ sơ đầy đủ theo quy định được cấp lại GPLX nhưng phải sát hạch lại lý thuyết. Ngoài các trường hợp quy định nêu trên nếu mất GPLX phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại GPLX.
Quy định lại mốc thời gian cấp lại GPLX “Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch” đối với trường hợp phải sát hạch lại và “ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định” đối với trường hợp không phải sát hạch lại .
Nghị quyết còn bãi bỏ thủ tục di chuyển quản lý GPLX; sửa đổi thủ tục đổi GPLX do ngành công an cấp, GPLX Quân đội cấp cho quân nhân; thủ tục đổi GPLX nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú học tập, công tác dài hạn tại Việt Nam, GPLX của nước ngoài cấp cho ngời Việt Nam; đổi GPLX nước ngoài cấp cho khách du lịch  lái xe vào Việt Nam sang GPLX Việt Nam.
 
 
Theo Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ: Trước ngày 31/3/2011 Bộ GTVT xây dựng ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy đinh có liên quan tại  thông tư 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ
 
các bác MOT còn 16 tháng để ra lò quy định này nhá, dù sao cũng đỡ khổ cho bà con nhiều
 
 
 
Hạng D
11/8/09
2.843
150
63
Quá tốt chứ 3 năm thì suốt ngày đi đổi bằng làm cho bọn sâu nó giàu
 
Hạng D
17/12/10
1.083
9
38
Saigon
Đúng là tin vui cho những Bác đang chuẩn bị năm 2011 thi lấy Bằng lái xe
 
Mgz confirmed
Hạng D
30/8/07
1.070
163
78
đại hội xong rồi bộ GTVT/MOT sẽ sớm ban hành quyết định thui