Hạng D
2/5/16
1.480
1.401
143
Em toàn lái .. Morning/Picanto ở VN đâu có sao đâu, :):):):). Giá mềm, phụ tùng dể kiếm, rẽ.

Nhưng tiền là của bác, bác cứ liệu cơm gắp mắm ... Nhưng nếu chọn Vios nên chọn những tháng cuối năm 2021 mà chốt hàng, lý do em có viết khá nhiều trên cộng đồng mạng OS rồi, bác tìm sẽ thấy (nhất là giá giãm) thêm trong thời kỳ vịt 19 nửa ..... Thân bác !
Liệu cơm gắp mắm của em là để trả lời cho câu "em thì xe Đức mà phang" của bác. Còn hiện tại em đang 1 xe Mỹ, 1 xe Nhật ạ :)
 
Hạng F
29/10/16
8.225
10.901
113
Pháp
Liệu cơm gắp mắm của em là để trả lời cho câu "em thì xe Đức mà phang" của bác. Còn hiện tại em đang 1 xe Mỹ, 1 xe Nhật ạ :)
Nhưng ở âu châu thì em đi 2 xe Đức .... ở VN thì đi Morning ..